Sistem Aduan Kebersihan

 

 • Aduan bagi Warga Kementerian Pertahanan

  • Saluran ini adalah dikhaskan untuk semua warga Kementerian Pertahanan bagi menyalurkan sebarang aduan demi meningkatkan mutu perkhidmatan.
 • HUBUNGI KAMI:

  • Aduan Kebersihan :
  • Bahagian Khidmat Pengurusan,
  • Cawangan Logistik,
  • Tingkat 2 Wisma Pertahanan,
  • Jalan Padang Tembak,
  • 50634 Kuala Lumpur.
  • Telefon : 03-20715341/5019

  • Aduan Kerosakan :
  • Bahagian Khidmat Pengurusan,
  • Cawangan Penyelenggaraan Bangunan,
  • Wisma Pertahanan,
  • Jalan Padang Tembak,
  • 50634 Kuala Lumpur.
  • Telefon : 03-20715574

Aduan/Cadangan Kebersihan dan Kerosakan

 

Masukkan No Tiket Aduan Anda :

(Contoh : 123456)